čtvrtek 15. srpna 2013

Struktura, řád, chyba / Structure, order, errorstructure III. - 2x 130cm x 170cm, oil on canvas


view in to the exhibition


pracovní model II. / operating model - 220cm x 130cm, oil on canvasČást série: Struktura, řád, chyba /
 Part of the serie: Structure, order, error / 3x 25cm x 40cm Exhibition 2013
galerie ABF, Václavské náměstí 31, Praha 1